מכרזים כללי

מספר מכרז שם המכרז פרסום המכרז מועד הגשה אחרון מסמכי המכרז קישור לתשלום קובץ הבהרות פרוטוקול/החלטה
28/2020 לביצוע שירותי מערכות מיזוג אויר תחזוקה ותיקונים במשרדי המועצה ומוסדות חינוך וציבור בתחום שיפוט המועצה 17/08/2020
27/2020 שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות - תשפ"א 23/07/2020
23/2020 לביצוע עבודות שיפוץ מועדון נוער בני עטרות - נוסח סופי 27/07/2020
24/2020 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור (פסולת אריזות קרטון, פסולת אריזות פלסטיק ופסולת נייר) בתחום שיפוט המועצה 29/07/2020
21/2020 לביצוע עבודות קבלניות: עבודות תשתית - סלילת כביש מזרחי במושב בני עטרות 27/07/2020 צפה
22/2020 לביצוע עבודות קבלניות: עבודות להנחת קו ביוב מאסף בית נחמיה – כפר טרומן 15/07/2020
18/2020 לביצוע עבודות הקמת מרכז הפעלה 15/06/2020
17/2020 לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקת מתקני כושר, הצללה ומשטח בלימה בחטיבה עליונה "נחשון" 15/06/2020
16/2020 לקבלת הצעות לאספקת ריהוט וציוד לבית הספר "מודיעים" בתחום שיפוט המועצה 15/06/2020
15/2020 למתן שירותי מוקד ביטחון וסיור 15/06/2020
14/2020 שדרוג מערך שליטה ובקרה, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות טמ"ס, אנליטיקה, כריזה ושו"ב במועצה 15/06/2020
13/2020 לביצוע עבודות: אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות אזעקה ואינטרקום במועצה 15/06/2020
12/2020 לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות ביישוב מבוא מודיעים 20/05/2020 צפה
10/2020 שירותי ניהול והפעלה של בית ספר על יסודי (שש שנתי) – "נחשון" סמל מוסד 444737 27/04/2020
7/2020 למתן שירותי ייעוץ וניהול פרוייקטים של אחזקה ושיפוצים 16/04/2020
1/2020 הצעות למתן שירותי ייעוץ תחבורה ותנועה עבור המועצה 04/03/2020
2/2020 קבלת שירותי ניהול תכנון וניהול פיקוח ביצוע פרוייקטים בתחום הביוב לרבות במסגרת המילת"ב עבור המועצה 04/03/2020
3/2020 ביצוע עבודות הריסה ופינוי של מבנים שרופים בישוב מבוא מודיעים 25/03/2020
4/2020 ביצוע עבודות תכנון, רישוי, ייצור, אספקה, התקנה ואחריות מבני מגורים ומיגון ביישוב מבוא מודיעים 25/03/2020
5/2020 מתן שירותי ייעוץ בענייני הגדלת הכנסות 26/02/2020
8/2020 פניה לקבלת הצעות בעניין רכש ואספקת ציוד משרדי וטונרים 04/03/2020
39-2019 ביצוע עבודות הרחבה ושיפוץ מבנה מועדון בברקת 29/01/2020
38-2019 מכרז פומבי ביצוע עבודות הרחבה ושיפוץ מבנה מועדון בחדיד 29/01/2020
35-2019 לתכנון אספקה פירוק והתקנה של גופי תאורת רחובLED, מגרשי ספורט ושצ"פ מסוג ביישובי המועצה 25/12/2019
34/2019 ביצוע עב' אחזקת גינון במוסדות חינוך וציבור בתחום שיפוט המועצה 27/11/2019
31-2019 מכרז פומבי ביצוע עבודות הוספת 2 קומות ושיפוץ חזיתות בבניין הוועדה לתכנון 27/11/2019
33/2019 למכירה אוטובוס צהוב מסוג סקניה ארגז 10/11/2019
32/2019 למכירה אוטובוס צהוב מסוג סקניה ארגז 10/11/2019
28/2019 מתן שירותי ייעוץ לקבלת החזרים כספיים מרשות מקרקעי ישראל 13/11/2019
30-2019 ביצוע עבודות דפוס ושילוט עבור המועצה 07/10/2019
29/2019 פניה לקבלת הצעות בעניין הפעלת מפעל תעסוקתי שיקומי רב נכותי בתחום שיפוט המועצה 23/10/2019 צפה
27-2019 מכרז פומבי לביצוע עבודות אחזקה של גני משחקים במוסדות חינוך ובגנים ציבוריים במועצה 07/10/2019
26-2019 ביצוע עבודות הסדרי תנועה מוסדות ציבור בישוב גבעת כח 02/10/2019
25-2019 ביצוע עבודות מעגל תנועה והסדרי בטיחות בישוב בן שמן 02/10/2019
23-2019 מרכז שירותי הסעות תלמידים 12/09/2019 צפה
2019 פניה לקבלת הצעות לשיעורי העשרה בתי ספר ומועדוניות 22/08/2019
17-2019 לביצוע שרותי אספקה, התקנה תחזוקה ותיקונים מערכות מנ"מ ותקשורת 21/08/2019
19-2019 ביצוע עבודות שיפוצים ותחזוקה בהיקפים קטנים 28/08/2019 צפה
19-2019 הודעה ותנאי מכרז מסגרת פומבי לביצוע עבודות שיפוצים ותחזוקה בהיקפים קטנים 28/08/2019
13-2019 קבלת הצעות לרכישה ואספקה של נתבים ונקודות גישה אלחוטיות עבור מוסדות חינוך וציבור בתחום שיפוט המועצה 26/06/2019
15-2019 לטיפולי תחזוקה ותיקונים בכלי רכב של המועצה 03/07/2019
5-2019 תחזוקת תחנות שאיבה וקווי סניקה במערכת הביוב של המועצה 17/04/2019 לתשלום לחצו כאן
10-2019 מכרז מתן שירותי אספקת חומרי מחצבה ואספלט וכן אספקת והובלת חמרה 17/04/2019 לתשלום לחצו כאן
9-2019 לביצוע עבודות תכנון ביצוע ואספקה של מעלון להיכל התרבות 17/04/2019 לתשלום לחצו כאן
8-2019 הקמת מתקני פרסום ומתן זכויות פרסום במועצה האזורית חבל מודיעין 17/04/2019 לתשלום לחצו כאן
7-2019 קבלת שירותי שמאות מקרקעין 17/04/2019 לתשלום לחצו כאן
6-2019 מכרז למתן שרותי ייעוץ לקבלת תקציבי חינוך ורווחה 10/04/2019 לתשלום לחצו כאן
4-2019 ביצוע עבודות אחזקת גינון במוסדות חינוך וציבור בתחום שיפוט המועצה 17/03/2019 לתשלום לחצו כאן
3-2019 מכרז למכירת רכב משומש ונגרר משומש 27/02/2019
1-2019 מתן שירותי ייעוץ וניהול שוק איכרים עבור המועצה 30/01/2019
31-2018 הפעלת מרכז יום לחבר הוותיק 30/12/2018 צפה
30-2018 לביצוע שירותי מדידות מקרקעין עבור המועצה והועדה המקומית לתו"ב 30/12/2018 צפה
29-2018 לשירותי ייעוץ ותכנון בתחום החשמל ותקשורת (מתח נמוך) 30/12/2018 צפה
28-2018 לשירותי ייעוץ ותכנון לתשתיות רטובות 30/12/2018 צפה
8-2018 מכרז פומבי לתפקיד חשמלאי 06/12/2018 צפה
27-2018 מכרז לאספקת שירותי הנהלת חשבונות ושירותים חשבונאיים 02/01/2019 צפה
26-2018 מכרז פומבי -שירותי הסעות תלמידים ועובדי הוראה לחינוך רגיל ומיוחד להסעות אקראיות ומיוחדות 25/11/2018
22-2018 לשירותי ייעוץ, תכנון וליווי תכנוני לפרויקטים 03/12/2018 צפה
23-2018 מסגרת מס' לשירותי ייעוץ ותכנון בתחום כבישים ופיתוח 03/12/2018 צפה
24-2018 לשירותי ייעוץ ותכנון בתחום אדריכלות נוף 19/11/2018 צפה
25-2018 לשירותי ייעוץ ותכנון בתחום קונסרוקציה 19/11/2018 צפה
21-2018 לקבלת שירותי אספקת מוצרי דלק והתקנה של מערכות דלק למועצה 06/11/2018
20-2018 קבלת הצעות לרכש ואספקת ציוד טכני 06/11/2018 צפה
18-2018 לקבלת הצעות לרכש ואספקת חומרי ניקוי ומתכליים 25/11/2018 צפה
15-2018 ביטוח רכוש וחבויות עבור מ.א. חבל מודיעין 13/09/2018
2018-12 לשירותי ניהול תכנון וניהול פיקוח ביצוע עבור פרוייקטים בתחום שיפוט המועצה 12/07/2018 צפה
11-2018 לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד 12/07/2018 צפה
10-2018 לביצוע עבודות אחזקה ותחזוקה שוטפת של מערכת תאורת הרחובות, תאורת מגרשי ספורט ומגרשים ציבוריים בתחום שיפוט המועצה 04/07/2018 צפה
9-2018 לביצוע שירותי תחזוקה, תיקונים ורכש מזגנים במשרדי המועצה ומוסדות חינוך וציבור בתחום שיפוט המועצה 04/07/2018
8-2018 לביצוע עבודות לתמרור וסימון כבישים 25/06/2018 צפה
7-2018 לרכישה, אספקה התקנה ותחזוקה של שערים ומחסומים בתחום שיפוט המועצה 04/07/2018 צפה
6-2018 לאספקת ארוחות חמות למועדוני קשישים בתחום שיפוט המועצה 25/06/2018 צפה
5-2018 לציוד וריהוט למרכז לתשושי נפש בחבל מודיעין 25/06/2018 צפה
14-2017 קבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ניהול וליווי הטיפול בשפכי תעשייה 16/05/2017 צפה
17-2017 ביצוע עבודות סלילת כביש ופיתוח ברחוב הכלנית בבית נחמיה 06/06/2017
18-2017 בניית מועדון נוער במושב בן שמן 25/07/2017
21-2017 שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות 16/07/2017
22-2017 קבלת הצעות לאספקת ריהוט משרדי וריהוט לבתי ספר בתחום שיפוט המועצה 16/07/2017
20-2017 קבלת הרשאה לתפעול ולתחזוקת מזנון נחשון 25/07/2017
6-2017 קבלת הצעות למתן הרשאה לתכנון וביצוע, הפעלה ותחזוקת מזנון בהיכל התרבות בקרית שדה התעופה 25/07/2017
19-2017 אספקת ארוחות חמות בצהרונים ומועדוניות בתחום שיפוט המועצה 19/07/2017
24-2017 העתק קו ביוב בקוטר 250 מ"מ ביישוב אחיסמך 26/09/2017
15-2017 עדכון מועדים ותנאי סף 22/11/2017 צפה
25-2017 ביצוע עבודות להקמת מגרשי כדורגל מדשא סינטטי 22/11/2017 צפה
27-2017 עבודות בנייה ופיתוח לצורכי הקמת בית כנסת במושב גינתון 05/12/2017
0 קול קורא לעדכון מאגר ספקים, יועצים וקבלנים 14/12/2017 צפה
30-2017 קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים בתחום שיפוט המועצה 27/12/2017 צפה
04-2018 קבלת שירותי הדברת מזיקים ולכידת זוחלים במועצה האזורית חבל מודיעין 06/03/2018

חזור למכרזים פעילים