שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
6/2018 עו"ס מלווה לצעירים במסגרת תכנית יתד כוח אדם 04/09/2018 04/10/2018
7/2108 מכרז פומבי לתפקיד מנהלת יחידת צעירים כוח אדם 04/09/2018 11/10/2018
5/2018 מנהל/ת מחלקת פרט ומשפחה באגף רווחה כוח אדם 04/09/2018 04/10/2018

עבור לארכיון המכרזים