מכרזים כללי

מספר מכרז שם המכרז פרסום המכרז מועד הגשה אחרון מסמכי המכרז קישור לתשלום קובץ הבהרות פרוטוקול/החלטה
23/2020 לביצוע עבודות שיפוץ מועדון נוער בני עטרות - נוסח סופי 27/07/2020
24/2020 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור (פסולת אריזות קרטון, פסולת אריזות פלסטיק ופסולת נייר) בתחום שיפוט המועצה 29/07/2020
21/2020 לביצוע עבודות קבלניות: עבודות תשתית - סלילת כביש מזרחי במושב בני עטרות 27/07/2020 צפה
22/2020 לביצוע עבודות קבלניות: עבודות להנחת קו ביוב מאסף בית נחמיה – כפר טרומן 15/07/2020

עבור לארכיון המכרזים