מכרזים כללי

מספר מכרז שם המכרז פרסום המכרז מועד הגשה אחרון מסמכי המכרז קישור לתשלום קובץ הבהרות פרוטוקול/החלטה
10/2020 שירותי ניהול והפעלה של בית ספר על יסודי (שש שנתי) – "נחשון" בתחום שיפוט המועצה 27/04/2020
7/2020 למתן שירותי ייעוץ וניהול פרוייקטים של אחזקה ושיפוצים 16/04/2020

עבור לארכיון המכרזים