כוח אדם

מספר מכרז שם המכרז פרסום המכרז מועד הגשה אחרון טבלת מועדים מסמכי המכרז רישום למכרז קובץ הבהרות
9/2019 וטרינר רשותי 31/03/2019
8/2019 (כ"א) וטרינר - בית קירור 31/03/2019

עבור לארכיון המכרזים