מכרזים כללי

מספר מכרז שם המכרז פרסום המכרז מועד הגשה אחרון מסמכי המכרז קישור לתשלום קובץ הבהרות פרוטוקול/החלטה
30-2019 ביצוע עבודות דפוס ושילוט עבור המועצה 07/10/2019 צפה
29/2019 פניה לקבלת הצעות בעניין הפעלת מפעל תעסוקתי שיקומי רב נכותי בתחום שיפוט המועצה 07/10/2019 צפה
27-2019 מכרז פומבי לביצוע עבודות אחזקה של גני משחקים במוסדות חינוך ובגנים ציבוריים במועצה 07/10/2019
26-2019 ביצוע עבודות הסדרי תנועה מוסדות ציבור בישוב גבעת כח 02/10/2019 צפה
25-2019 ביצוע עבודות מעגל תנועה והסדרי בטיחות בישוב בן שמן 02/10/2019 צפה

עבור לארכיון המכרזים