מכרזים כללי

מספר מכרז שם המכרז פרסום המכרז מועד הגשה אחרון מסמכי המכרז קישור לתשלום קובץ הבהרות פרוטוקול/החלטה
34-2019 לתכנון אספקה פירוק והתקנה של גופי תאורת רחובLED, מגרשי ספורט ושצ"פ מסוג ביישובי המועצה 27/11/2019
31-2019 מכרז פומבי ביצוע עבודות הוספת 2 קומות ושיפוץ חזיתות בבניין הוועדה לתכנון 27/11/2019
28/2019 מתן שירותי ייעוץ לקבלת החזרים כספיים מרשות מקרקעי ישראל 13/11/2019

עבור לארכיון המכרזים