מכרזים כללי

מספר מכרז שם המכרז פרסום המכרז מועד הגשה אחרון מסמכי המכרז קישור לתשלום קובץ הבהרות פרוטוקול/החלטה
39-2019 ביצוע עבודות הרחבה ושיפוץ מבנה מועדון בברקת 29/01/2020
38-2019 מכרז פומבי ביצוע עבודות הרחבה ושיפוץ מבנה מועדון בחדיד 29/01/2020

עבור לארכיון המכרזים