מכרזים כללי

מספר מכרז שם המכרז פרסום המכרז מועד הגשה אחרון מסמכי המכרז קישור לתשלום קובץ הבהרות פרוטוקול/החלטה
1/2020 הצעות למתן שירותי ייעוץ תחבורה ותנועה עבור המועצה 04/03/2020
2/2020 קבלת שירותי ניהול תכנון וניהול פיקוח ביצוע פרוייקטים בתחום הביוב לרבות במסגרת המילת"ב עבור המועצה 04/03/2020
4/2020 ביצוע עבודות תכנון, רישוי, ייצור, אספקה, התקנה ואחריות מבני מגורים ומיגון ביישוב מבוא מודיעים 26/02/2020
5/2020 מתן שירותי ייעוץ בענייני הגדלת הכנסות 26/02/2020
8/2020 פניה לקבלת הצעות בעניין רכש ואספקת ציוד משרדי וטונרים 04/03/2020

עבור לארכיון המכרזים