"שב בתוך עמך, לך אל האנשים,

חיה בינותם, למד מהם.

קח את אשר הם יודעים  ובנה את הטוב שיש בכוחם לתת.

הצלחתך תימדד כאשר בלכתך יאמרו האנשים: כל זאת עשינו בעצמנו"

אודות

רכז.ת קהילה הינה הפונקציה המשמעותית ביותר ביישוב בתחום החברתי, אשר מטרתה להוביל ולבנות חיי קהילה וחברה בעלי חוסן קהילתי תוך ראייה הוליסטית של היישוב כולו. הרכזת אחראית על קידום החוסן הקהילתי, הבא לידי ביטוי במכלול תחומי החיים וכך משפיע על תחושת השייכות של התושב כלפי המקום בו הוא גר, על מעורבותו בעשייה היישובית, על תחושת גאוות יחידה כלפי היישוב ועל תחושת ביטחון חברתית וקהילתית.

תפקיד הרכזת
 • לחזק את החוסן הקהילתי ולהוות כתובת מקצועית עם כל בעלי התפקיד ביישוב ויודע לסנכרן בין הפעילויות השונות.
 • דמות משמעותית כלפי פנים וחוץ לענייני חברה וקהילה ביישוב ומשתנה מיישוב ליישוב בהתאם לצרכים.
 • לעבוד בשיתוף פעולה מול המחלקות החברתיות במועצה, לשאוב את הפרויקטים והתכניות שיש להן להציע ולשווקם לתושבים על פי הצרכים

 

תחומי אחריות
 • חיבור בין האוכלוסייה החדשה עם האוכלוסייה הוותיקה.
 • שמירת המסורת היישובית והנצחת דור המייסדים.
 • צרכים קהילתיים רבים ומגוונים שלהם יש לתת מענה רחב.
 • מתן חיזוק לוועדות היישוביות והרצון לשלב בוועדות כוחות חדשים.
 • צורך לתאם בין בעלי תפקידים ותכניות שונות המופעלות ביישוב.
 • הצורך לחזק את פעילות בתכנים משמעותיים נוספים.
 • צורך בחיזוק הפעילות התרבותית ביישובים.
 • צורך ליצור ולחזק את תחושת השייכות והגאווה המקומית.
 • צורך לחזק את הרישות החברתי, התמיכה והחיבורים בין האנשים ביישוב כדי לתת מענה לצרכים שונים.

 

אופן עבודת הרכז.ת

 • היכרות עומק עם הקהילה - מיפוי צרכים- באופן יזום ומיוחד אחת לתקופה ובשוטף לפי הצורך. (אמצעים: סקר, שאלון, חוגי בית, קבוצות מיקוד, וועדת חברה/צוות היגוי, שיחות עם תושבים, בעלי תפקידים וועד ). מחויב בכניסה לתפקיד.
 • כתיבת תכנית עבודה חברתית קהילתית - כוללת על פי מיפוי האוכלוסייה והצרכים ביישוב (חלוקה גיאוגרפית, שכונות, צעירים, עולים חדשים, 60+ וכד') ובהתאם גיוס, ניהול ועמידה ביעדי התקציב בשיתוף המזכיר ומזכירות היישוב. יכולת לגייס משאבים נוספים לפי הצורך לטובת התוכנית.
 • גיוס ושיתוף תושבים - רתימת תושבים על פי כישוריהם ויכולותיהם לקידום נושאים ביישוב.
 • עבודה מקצועית מול מתנדבים/פעילים - טיפוח שימור והכשרת פעילים ומתנדבים לעבודה החברתית ביישוב. כמו כן, תגמולם והערכתם בקהילה.
 • עידוד יוזמות בקרב תושבים - יכולת למנף מיזמים ורעיונות חברתיים המוצעים ע"י התושבים ויכולת גיוס ורתימת אנשים להובלת הרעיון.
 • עבודה מערכתית - קשר עם הגורמים הרלוונטיים והמשמעותיים ביישוב ומחוצה לו: מזכיר היישוב ועובדי המשרד, וועד/מזכירות (השתתפות בדיונים רלוונטיים חברתיים ואחרים), קשר הדוק עם מחלקות המועצה (גורמים רלוונטיים  לפי תחומי האחריות שייקבעו).
 • ניהול - אחריות מקצועית וליווי בעלי תפקידים אחרים ביישוב (לפי הגדרת היישוב)

ליווי מקצועי- הרכזים מלווים באופן שוטף גם ברמה האישית וגם כקבוצה לומדת ומעבירת ידע. 

מושב

שם הרכז/ת

מייל

נייד

מבוא מודיעים

חנה שוסטר

chanaschuster@gmail.com

050-4054088

חדיד

אתי כרמי

 eticarmi4@gmail.com

0508637963

נופך

אתי אביר

  nofech@bezeqint.net

050-7876678

כפר דניאל

יריב תמירי

yarivtamari@gmail.com

054-7685846

שילת

טל כרמי

                tai@shilat.co.il

052-6720282

בית נחמיה

נורית וויסבורט

Bnehemia.tarbut@gmail.com

052-8882121

בארות יצחק

לני בן שימול

Lenybs145@walla.co.il

050-2114914

בן שמן

לימור רוזנצוויג

limoryr@gmail.com

052-2656545

מזור

עדי אדה

adiada.g.v@gmail.com

054-4459726

רינתיה

ענת מורימדס

anat.m.hadas@gmail.com

052-3335000

גבעת כח

סיגל שמע

Sigalcohenshema@gmail.com

 

050-7822529

טירת יהודה

יונה אדמוני

yona.admoni@gmail.com

050-2186816

ברקת

 

בני עטרות

אמי רובינזון

erobinzon@gmail.com

0545248226

כפר רות

לבנת בר

 

050-7567150

 

 

נשמח לעמוד לרשותכם.

הדס פורת – מנהלת מחלקת ישוביים

Hadas@Modiin-Region.Muni.il

052-4573658