מהות 

צח"י- צוות חוסן יישובי מושתת על מתנדבים ופעילים מתוך הקהילה, הוא מיועד לסייע בעיקר בתגובה ראשונית לאירוע ובטיפול בהשלכותיו.

פרוייקט התארגנות קהילתית המורכבת ממתנדבים תושבי הישובים אשר ממונים על ניהול ומתן טיפול ראשוני לאירוע חירום בישוב

בתיאום עם גורמים המוסמכים החיצוניים  כמו: מחלקות המועצה, מד"א, המשטרה והצבא

צוות החירום היישובי מהווה בפועל זרוע ביצועית של המועצה ופועל בשיתוף פעולה מלא עם גורמי היישוב. הצוות אינו מיועד להחליף גורמים מוסמכים ומקצועיים אלא רק לסייע לקהילה ולטפל במצב כמיטב יכולתו עד להגעתם ובהיעדרם של גורמים מקצועיים.

צוותי הצח"י בישובים פועלים בהנחיית מחלקת בטחון והאגף לקהילה וחברה

תפקידי הצח"י

ברגיעה: עוסק הצוות בהתארגנות לשעת חירום: הכשרת בעלי תפקידים, גיוס משאבים, ארגון רשימות קשר, תיאומים בין מוסדיים ועוד, וכן בהכנת תוכניות פעולה (תרחישים) למצבים שונים ותרגולם.
בחירום: פועל הצוות באופן מיידי, מוודא פעולת הגופים השונים ומפעיל קבוצות תושבים-מתנדבים במשימותיהם. הצח"י נמצא גם בקשר מול צוות החירום האזורי.
בשיקום: לצוות תפקיד חשוב בארגון תמיכה קהילתית מתמשכת, ומתן מענה לצרכים המתעוררים בעקבות האירוע החרומי.

להרחבת הידיעה על תפיסת ההפעלה של הצח"י בחבל מודיעין 

צוות השליטה במרחב הרשותי

צירוף מתנדבים לשעת חירום לחץ כאן