פירוט תחנות ואמצעים לחלוקה ולמילוי

מס'

"אשכול" החלוקה

תחנת החלוקה

מספר תושבים

סוג  וכמות המיכלים

היישוב

מיקום

       

1.

 

ב. יצחק

ב. יצחק

ליד הצרכניה

690

1 מיכל 1 קו

1.

2.

 

ב. יצחק

ב. עטרות

מזור

ליד הצרכניה

1275

1מיכל 1 קוב

נחלים

ליד הצרכניה

1535

1 מיכל 1 קו

רינתיה

ליד הצרכניה

1093

1 מיכל 1 קוב

נופך

ליד הצרכניה

510

1 מיכל 1 קוב

ב. עטרות

ליד הצרכניה

959

1 מיכל 1קוב

2.

3.

ב. עטרות

חדיד

ג. כח

ליד הצרכניה

930

1 מיכל 1 קוב

ט. יהודה

ליד הצרכניה

1258

1מיכל 1 קוב

ברקת

ליד הצרכניה

1660

1 מיכל 1 קוב

חדיד

ליד הצרכניה

930

1 מיכל 1 קוב

3.

4.

חדיד

 

כ.נ. בן שמן

בית נחמיה

ליד הצרכניה

936

1 מיכל 1 קוב

כ. טרומן

ליד הצרכניה

859

1 מיכל 1 קוב

ב. עריף

ליד הצרכניה

1081

1 מיכל 1 קוב

כ.נ. בן שמן

ליד הצרכניה

272

1מיכל 1 קוב

4.

 

 

כ.נ. בן שמן

 

אחיסמך

ליד הצרכניה

1420

1 מיכל  5קוב

גנתון

ליד הצרכניה

1002

1מיכל1 קוב

מ. בן שמן

ליד הצרכניה

904

1 מיכל 1 קוב

כר. בן שמן

ליד הצרכניה

157

1 מיכל 1 קוב

5.

כ דניאל

כ דניאל

ליד הצרכניה

795

1 מיכל 1 קוב

5.

6.

כ דניאל

לפיד

גמזו

ליד הצרכניה

1160

1 מיכל 1 קוב

מב. מודיעין

ליד הצרכניה

289

1 מיכל 1 קוב

כ. רות

ליד הצרכניה

229

1 מיכל 1 קוב

שילת

ליד הצרכניה

644

1 מיכל 1 קוב

לפיד

ליד המזכירות

2567

1 מיכל 5 קוב