איילת כהן  - יו"ר  - מנכ"ל המועצה 

ג'קי להב - גזבר 

עו"ד חן סומך - יועמ"ש 

שי שטח- מנהל רכש