מהו אירוע המוני או אירוע חד פעמי עתיר קהל:

כל סוג פעילות או אירוע מסוג עינוג ציבורי או אירוע בו נאסף קהל רב במקום שלא יועד לכך ברישיון עסק ולתקופה קצרה וזמנית ושאינו הפגנה,עצרת או פעילות חינוכית.

לדוגמא:

(עינוג ציבורי, מופע ביער,אירועי יום העצמאות,חגיגות 60 לייסוד המושב,שוק מזון, אוהל ענק לממכר מכשירי אלקטרוניקה).
בקשה לאירוע המוני תוגש למחלקת רישוי עסקים עד 30 יום לפני מועד האירוע.
לבקשה יש לצרף תוכנית עסק המשולבת בתוכנית בטיחות אליהן יצורף ניספח בטיחות מלא.
על התוכנית יחתום מהנדס בטיחות ו"בעל מקצוע מוסמך" מסמכים נוספים שיפורטו בהמשך.
עבור הצבת דוכן מזון באירוע המוני, נדרש גם אישור משרד הבריאות.כיבוי אש.

שלבי תהליך הרישוי וההפקה:

שלב 1- קבלת מידע מוקדם ותדריך דרישות הרישוי והמגבלות של הקב"ט והמועצה.
שלב 2- קבלת אישור בעל המקרקעין. בשטח ציבורי – בעל הסמכות ברשות המקומית לשימוש בקרקע או במתחם.
שלב 3 – תיאום מוקדם עם המשטרה לסיכום הדרישות מהאירוע.
שלב 4 – הכנת תוכנית האירוע והכנת מסמכי הבקשה הנדרשים לאירוע.
שלב 5 – הגשת הבקשה לרישיון לאירוע במחלקת רישוי עסקים. עבור הצבת דוכן מזון באירוע המוני, נדרש גם אישור משרד הבריאות.
שלב 6 – הבקשה תעבור סבב אישורים של כל הגורמים הנוגעים בדבר, בשל הצורך בתיאום הדוק בין בעל העסק לגורמים המאשרים ולוח זמנים קצר, יופנה בעל העסק לתיאום ישיר עם הגורמים. הרישיון יימסר רק בסמוך לפתיחת האירוע,לאחר ביצוע ביקורת אחרונה עם גמר ההכנות ע"י המשטרה.
שלב 7 – קבלת הרישיון.

הגשת הבקשה לאירוע המוני:

בקשה לאירוע המוני תוגש למחלקת רישוי עסקים עד 30 יום לפני מועד האירוע.
לבקשה יש לצרף את מפת המקום מסומנת וחתומה ע"י הועדה לתכנון ובניה, תוכנית עסק המשולבת בתוכנית בטיחות אליהן יצורף ניספח בטיחות מלא.
על התוכנית יחתום מהנדס בטיחות ו"בעל מקצוע מוסמך" מסמכים נוספים שיפורטו בהמשך.

נותני אישור לאירוע המוני:

  • הועדה לתכנון ובנייה
  • כיבוי אש
  • משטרה
  • משרד הבריאות
  • מד"א
  • קב"ט המועצה
  • רשות הרישוי – המועצה האזורית חבל מודיעין


הנחיות משרד הבריאות – לאירוע תחת כיפת השמיים

נוהלי המשטרה – לאירוע תחת כיפת השמיים

טופס בקשה לרישיון עסק

פריט 7.7 בצו רישוי עסקים