אפשרויות תשלום:

  • תשלום בכרטיס אשראי: בכל סניפי הבנקים ובבנק הדואר, באתר האינטרנט של המועצה. 
  • תשלום במזומן: בכל סניפי הבנקים ובבנק הדואר.
  • מועדי תשלום: יש לשלם את הקנס בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעת תשלום הקנס, ולא יאוחר מהיום שצוין על גבי ההודעה.
    שים לב! כדאי לשלם את החוב בזמן!
    קנס שלא ישולם במועד יגרור תוספת פיגור והוצאות גבייה כחוק.