החזון שלנו:

תושבי חבל מודיעין מקיימים חיי קהילה פעילים ומשמעותיים בישוב.

קהילות חבל מודיעין פועלות באחריות ובשותפות לקידום מטרות משותפות.

יישובי חבל מודיעין מגבשים זהות אזורית.

הנהגות הישובים והמועצה פועלות בשיתוף עם התושבים.

 

מטרות שנת הקהילה:

• העלאת המודעות בקרב התושבים לחשיבות פיתוח הקהילתיות.

• חיזוק קהילתיות יישובית.

• חיזוק תחושת השייכות לקהילת חבל מודיעין ולקהילות מבוססות נושא.

• קידום מנהיגות משתפת בקרב בעלי התפקידים בישובים וברשות.

• קידום יזמות קהילתית.

• פיתוח אחריות וערבות הדדית בין תושבי החבל.

• חיזוק  הקשר בין מוסדות החינוך לקהילה.

• חיזוק הקשר בין עובדי הרשות.

תכניות מרכזיות:

• פיתוח קול קורא 2 מסלולים:

     1. מסלול ליוזמות קהילתיות בישובים

     2. מסלול ליוזמות משותפות במרחב חבל מודיעין

• הכשרות לבעלי תפקידים בנושא מנהיגות

• הקמת שביל אופניים סובב חבל מודיעין

• בניית פלטפורמה דיגיטלית לניהול קהילה

• הוצאת קול קורא לבתי הספר ליוזמות קהילתיות

• הקמת צוות מוביל לבניית קהילת עובדים

 

שנת עשייה קהילתית משותפת ומוצלחת לכולנו !