מהי ארנונה?

הארנונה הכללית הינה תשלום חובה מסוג מס המוטל על פי חוק על המחזיקים בדירות מגורים, במקרקעין ובכל מבנה שאינו משמש למגורים. לדוגמה: חנויות, משרדים, מבני תעשיה ומלאכה, חניונים, קרקעות מתקני תקשורת ועוד. 

תשלום הארנונה במועדה על ידי תושבי המועצה ואזרחיה מבטיחה פעילות תקינה ומתן שירות לתושבים בכל תחום ותחום שעליו אחראית המועצה.

מתי מתבצע חיוב הארנונה?

על פי חוק, חיוב הארנונה מתבצע בתחילת כל שנה, בגין כל השנה. הרשות המקומית רשאית לאפשר לשלם את הארנונה בתשלומים דו חודשיים צמודי מדד, למעט תשלום הראשון.

החיוב הדו חודשי ניתן לתשלום בסוף חודש אי זוגי.

כיצד מתבצע חישוב הארנונה?

חישוב הארנונה לכל בית מגורים נקבע על פי שני פרמטרים: שטח המבנה ותעריף על פי צו המיסים של המבנה.

כיצד מחושב שטח מבנה?

שטח המבנה נמדד על ידי מודד ומחושב ברוטו ברוטו, היינו לפי ההיקף החיצוני. בשטח הנמדד לא נלקחות בחשבון מרפסות פתוחות וחניות.