תושבים יקרים,

מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

 • הגדלת הסמכויות לוועדות המקומיות
 • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
 • פטור מהיתר ו/או תכנית
 • רישוי מקוון ומכוני בקרה

פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ – 1 אוגוסט 2014.

חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל –

 1. חוק התכנון והבניה
 2. תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
 3. הנחיות מרחביות:

בישיבה מס' 20140006 מיום 12/6/14 , בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה נקבעו

הנחיות מרחביות לחבל מודיעין על פי הפירוט הבא:

 1. ההנחיות שנקבעו בגז/1000 לגבי מבני פל"ח יחולו על הבקשות שבתקנות לעבודות
  ולמבנים הפטורים מהיתר
 2. הבניה תהיה על פי הקבוע בתכנית החלה על המקרקעין,
 3. הבניה תשתלב בבניה הקיימת מבחינת חומרי הגמר והעיצוב,
 4. גובה כל המבנים הזמניים עד 3מ' לפי המפורט בתקנות הפטור.
 5. החומרים יעמדו בתקן ישראלי מחייב.
 6. לא תותר הקמת מבנים פטורים (מכולות, סככות וכד') בחזית המגרש ובשטחים הגובלים
  בשטחי ציבור.
 7. לועדה המקומית/ועדת המשנה יהיה שק"ד לאשר הקלות בהנחיות.

חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים.

ניתן לשלוח את הטופס חתום וסרוק לכתובת המייל: ptor@Modiin-Region.Muni.il

לקבלת מידע בנושא עבודות הפטורות מהיתר והגשת דיווח על עבודה פטורה מהיתר (יפעל מתאריך 1.8.14) לחצו כאן

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים - למעבר לחצו כאן