מהי תכנית המתאר

תכנית המתאר

כיצד תראה המועצה בעוד עשר ואפילו שלושים שנה? האם היישובים יגדלו ויתווספו בתים? האם החקלאות תישאר כאן? האם יש מקום לפיתוח תיירות ותחומים אחרים? על כל השאלות האלה ועל עוד הרבה שאלות נוספות עונה תכנית המתאר הכוללנית לאור החזון שגיבשה המועצה האזורית לקראת שנת ה-70 להווסדה.
מטרת התכנית היא להסדיר וגם להיות פורצת דרך, ונועדה להוביל בראייה ארוכת טווח של לפחות עשרים שנה קדימה את עיצוב המרחב הפיסי, החברה והכלכלה. עם אישור התכנית על ידי מוסדות התכנון, יתאפשר לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לקבל הסמכה ולאשר כל תכנית התואמת את תכנית המתאר. באופן זה, תהליכים לקבלת אישורים בתחומי התכנון והבנייה יקוצרו והחלטות יתקבלו מתוך ראייה ארוכת טווח ומעמיקה יותר לצרכים המקומיים. נוסף על כך, התכנית מציפה נושאים שבעבר לא זכו לתשומת לב משמעותית וכעת נדרשים להתייחסות ולפתרונות לאור שינויים בהרגלי החיים ובמעמדה של המועצה.
את תכנית המתאר הכוללנית עורך משרד "פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים", בליווי צוות מתכננים מתחומים שונים. התכנית מקיפה את כל שטח המועצה וייחודה הוא בכך שהיא מתבוננת באופן מקצועי על כל חבל מודיעין ובהקשרים רחבים נוספים.
קישוניתן לקבל מידע נוסף כאן באתר או לפנות בדוא"ל לעורכי התכנית: michael@fsj.co.il

 

ועדת היגוי

תכנית המתאר הכוללנית אותה מקדמת המועצה האזורית, נערכת על ידי צוות רחב של אנשי מקצוע מתחומים שונים. את התהליך מלווה ועדת היגוי ברשות ראש המועצה ובה שותפים משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים אחרים, נציגי וועדת התכנון, גופים ירוקים וארגוני תכנון ציבוריים.
התכנית מחולקת לשלבים כשכל שלב מאושר על ידי וועדת ההיגוי ומהווה בסיס להתקדמות לשלב הבא. עד כה נערכו שלוש וועדות היגוי: הצגת מצב קיים, הצגת חזון  וכיווני פיתוח, הצגת הנחיות התכנית בנושא חקלאות ושימור.

קישורים

ועדת היגוי מס' 1 - מצב קיים 
ועדת היגוי מס' 2 - חזון וכיווני פיתוח 
ועדת היגוי מס' 3 - הנחיות התכנית בנושא חקלאות ושימור 

 

שיתוף וידוע התושבים

המועצה רואה חשיבות רבה בשיתוף ובמעורבות הציבור בתהליך קבלת ההחלטות, ובהתאמה מרבית בין צרכי התושבים כיום ובעתיד לבין ביטויים בתכנית המתאר. לשם כך, בעבודה על התכנית משולבות פעולות שיתוף שונות, כמו מפגשים עם נציגי היישובים, זיהוי פערים ורצונות, חשיפה לתכנית במסגרת השתלמות דירקטורים ונושאי משרה ברשות, וכן מפגשים פתוחים לתושבים. המפגש הקרוב יתקיים ביום שני ה-28 בינואר 2018 בהיכל התרבות חבל מודיעין. 

תכנית מתאר כוללנית - שיתוף הציבור - למצגת לחץ כאן 

סיכום דיון בנושא תכנית מתאר למועצה עם נציגי איירפורט סיטי 13-04-16
סיכום שיתוף ציבור בנושא תכנית מספר 554790-424

 

סיכומי דיונים עם נציגי התושבים: