המחלקה מטפלת בארבעה נושאים עיקריים:
 • תברואה
 • פיקוח על מוצרי מזון מן החי
 • בדיקות מים

למועדי פינוי אשפה וגזם לחץ כאן

 
פיקוח על מוצרי מזון מן החי:
 •  בדיקות משנה לכל הרכבים המובילים מוצרי מזון מן החי לפני פריקת הסחורה בעסקים.
 •  ביקורות תברואה בעסקי מזון מן החי.
 •  בדיקות תלונות בנושא צער בעלי חיים ואכיפה.

תברואה:
 •  פיקוח על נושא פינוי האשפה ביישובים.
 •  פיקוח על נושא פינוי גזם בישובים.
 •  טיפול במפגעי תברואה (דרך מוקד לפניות הציבור)
 •  פיקוח על עסקי מזון.

בדיקות מים:

המחלקה מבצעת בדיקות בקטריולוגיות וכימיות בכל הישובים , עפ"י תחזית של משרד הבריאות , כ-1000 בדיקות בשנה, במטרה לשמור על איכות מי השתייה בכל ישובי המועצה.
מצ"ב

דו"ח דיגום מים מיקרוביולוגיה רבעון רביעי 2021

דוח דיגום מים כימיה רבעון רביעי 2021

 • פיקוח על בריכות שחיה . 
 • לבדיקות איכות המים לחץ כאן