ראשי ועדים יקרים,

במסגרת שיפור השירות והנגשת המידע לתושב, מצורפת תבנית תקציב אחיד לועד מקומי.

תבנית אקסל תקציב לוועד מקומי

בברכה,

יניב חלפון | רו"ח

סגן גזבר 03-9722881