התפיסה המנחה הינה שמירה על כבודה וזכותה של אוכלוסיה זו להשתלב בחיים נורמטיביים ולממש את הפוטנציאל שלה ככל שניתן .

א. נכויות 

טיפול באוכלוסיות בעלי צרכים המיוחדים בקהילה : אנשים הסובלים מנכות פיזית ונפשית , אוכלוסיית הלוקים בפיגור שכלי .

הטיפול בילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם :

  • טיפול פרטני , משפחתי וקהילתי .
  • ליווי הילד ומשפחתו בהתאם לצרכים : בהיבט החומרי , בהיבט הרגשי – תמיכתי סיוע
  • במיצוי זכויות מול גורמים כדוגמאת המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות
  • יזום והפעלת פרויקטים ברמה קהילתית לבעלי צרכים מיוחדים ( ראה מפעל תעסוקתי שיקומי בשרותים בקהילה ).
  • שילוב במסגרות חוץ ביתיות , מעקב וקשר עם המסגרות .

ב. שיקום

איתור אוכלוסיית הנכים ומוגבלים בכל הגילאים הנזקקים לשרותי שיקום.
סיוע בבניית תוכניות שיקום בליווי גורמים נוספים : המוסד לבטוח לאומי , משרד הבריאות יצירת קשרים ותיאום פעולות עם מסגרות וארגונים שונים : מרכזי שיקום מקצועי , שרות התעסוקה ומסגרות להכשרה מקצועית.

קרא עוד : מפעל תעסוקתי שיקומי , שרותים בקהילה .