טבלת אנשי קשר - רשות האכיפה והפיקוח
שם תפקיד טלפון מייל
אשר תם מנהל רשות הפיקוח והאכיפה 03-3732900 יצירת קשר מקוונת
ירין בנבנישתי מזכירת רשות הפיקוח והאכיפה 03-3732900 יצירת קשר מקוונת