טבלת אנשי קשר - רשות האכיפה והפיקוח
שם תפקיד טלפון מייל
אשר תם מנהל רשות הפיקוח והאכיפה 03-3732900 יצירת קשר מקוונת
ירין בנבנישתי מזכירת רשות הפיקוח והאכיפה 03-3732900 יצירת קשר מקוונת

מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 09:00-13:00
כתובת למשלוח דואר: עמק איילון 161, שהם
מיקוד 6085000 ת.ד. 925
ח.פ.: 511413932

תקנון תנאי התקשרות משפטיים למשתמש באתר

הסבר כללי:
הסדרי חנייה ואכיפתם במועצה האזורית חבל מודיעין מוגדרים בחוק עזר לחבל מודיעין
(העמדת רכב והחנייתו), התשע"ג- 2012.

הודעת תשלום קנס – הודעה בהתאם לסעיף 228 מתוך חוק סדר הפלילי נוסח משולב,
התשמ"ב – 1982, בשל עבירת חנייה.

בהודעה מצוינים תיאור העובדות המהוות את עבירת החנייה, דרכי הפעולה העומדות בפני מקבל
ההודעה, שיעור הקנס ומועד אחרון לתשלום.