לידיעת הציבור,

תעריפי רכישת חלקת קבר:

  • תעריף רכישת חלקת קבר בחיים 4,969 ש"ח.
  • תעריף לאלמן/נה 20% הנחה ובסך 3,975 ש"ח (לחלקה צמודה)

חשוב לציין שהתעריפים משתנים עפ"י חוזה מנכ"ל.