לידיעת הציבור,

תעריפי רכישת חלקת קבר:

  • רכישה קבר בחיים לתושב 4,994 ₪
  • רכישה לבן זוג 3,995 ₪

 

חשוב לציין שהתעריפים משתנים עפ"י חוזה מנכ"ל.