MediaLibFile-1652945611233

 

צוות אחראי

מנהלת אגף החינוך – ד"ר אושרה אלפסי
מנהלת מח' בתי הספר – תמר ויינטרוב

מנהל מע' מידע – ירון גנץ

אודות

גלים פרו- סביבה דיגיטלית לקידום הישגי התלמידים באמצעות כלים דיגיטליים חדשניים והוראה מבוססת נתונים. 

אתר חוויתי וידידותי הכולל מגוון רחב של הקניות, תרגולים ומשחקים במגוון רחב של תחומי דעת בהתאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך.  

הסביבה מאפשרת התקדמות דיפרנציאלית של התלמידים  לפי קצב הלמידה וצרכיו של כל תלמיד ומתאימה לכל סוגי המכשירים (כולל טלפונים ניידים, טאבלטים וכד').