צוות אחראי

מנהלת אגף החינוך – שרון שני
מנהלת מח' בתי הספר – עליזה מוסקוביץ
מנהל מע' מידע – ירון גנץ

אודות

בתי הספר יסודיים של המועצה נכללים בין בתי הספר שהומלצו ע"י דר' סולי נתן להצטרפות לתוכנית עת הדעת. אגף החינוך ויחידת המיחשוב במועצה נמצאים בשלבים האחרונים של הכנת התשתית להפעלת התוכנית.

עת הדעת נוסדה לפני חמש שנים ע"י מר שמואל מיתר, ששמר בקנאות על פרטיותו וזהותו נשמרה בסוד עד לאחרונה. שמואל מיתר פועל למען מטרות חברתיות שונות, ובשנים האחרונות מנסה מיתר לעורר שינוי בתחום החינוך. המטרה היא להציע תוכנית לימודים ממוחשבת באנגלית, מדעים, מתמטיקה ושפה לתלמידי כיתות ד'-ו' , ואשר יהוו נדבך נוסף לחומי הלמידה הקיימים במערכת הלימוד.

בכיתות שבהן מותקנת המערכת יושבים כל התלמידים ליד מחשבים ניידים, המחוברים למחשב של המורה. לימוד החומר ותרגולו מתבצעים באמצעות המערכת, אך גם למורה חלק חשוב בשיעור: הוא מדבר עם התלמידים, מנהל אתם דיון ומקדיש לכל אחד מהם תשומת לב אישית.

המערכת מנתחת את ביצועי התלמידים ומציגה בפני המורה בזמן אמת תמונת המצב בכיתה, כך שהוא יודע מי זקוק יותר לעזרתו. בעתיד, מקווים בחברה, גם שיעורי הבית יבוצעו באמצעות המערכת. המערכת הטכנולוגית של עת הדעת פועלת כיום באופן ניסיוני בכמה בתי ספר יסודיים בישראל ובארה"ב, ובקרוב יתחילו בתי ספר נוספים להשתמש במערכת, וביניהם – ארבעת בתי הספר היסודיים של המועצה: בן שמן, לפיד, מודיעים ובני עטרות.