טיפול בזוגות ומשפחות בשלבי פרידה וגירושין

הטיפול במשפחות בתהליכי פירוד וגירושין , סביב סוגיות בדבר משמורת ילדים והסדרי ראיה הנו באחריות פקיד סעד לסדרי דין בהתאם לפניה של הערכאה המשפטית : בתי משפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים . עבודת פקיד הסעד מונחת על ידי עקרון טובת הילד במטרה לסייע למשפחה להתארגן לטובת סיפוק צרכי ילדיהם .

הערכאות המשפטיות רשאיות לפנות לפקיד סעד בבקשה להעברת תסקיר ( חוות דעת ) בעניינם של הקטינים והמערכת המשפטית .

פקיד סעד לסדרי דין, עבודתו מתמקדת בתחומים:

  1. המלצות בדבר משמורת ילדים , הסדרי ראיה , ודרכי טיפול בקטינים אשר הוריהם נתונים במצב קונפליקט .
  2. המלצה בדבר מינוי אפוטרופוס לגוף ורכוש לחסרי ישע .
  3. אבחון והמלצות בענייני אלימות במשפחה .


במסגרת זו ניתנת לפקיד הסעד סמכות חוקית לחקור ולהגיע לכל מידע אשר יכול לסייע להגיש המלצות בהתאם לצרכי הקטין / חסוי . פקיד סעד לסדרי דין עובד במסגרת צו של ביהמ"ש והסמכתו כזרוע ביצועית של הערכאה המשפטית . חוות הדעת המקצועית מציגה אבחון של המערכת המשפחתית מנקודת ראות של טובת הקטין / החסוי .

אגף הרווחה מפעיל תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי הנותנת שרות מקצועי לטיפול במשפחה ע"י מטפלים זוגיים ומשפחתיים