אודות 

המפעל הוקם בנובמבר 2006 ומהווה מסגרת לתעסוקה מוגנת לאוכלוסיית בעלת צרכים מיוחדים (רב נכותי). המפעל ממוקם בסמיכות למבנה המועצה ומשלב בפעילותו בעלי צרכים מיוחדים מכל הישובים. העבודה מותאמת באופן אינדווידואלי לכל אדם בהתאם ליכולותיו ובהתאמה למגבלותיו . הפעילות מלווה בעבודת מדריך קבוע לצוות, עובדת סוציאלית וליווי מקצועי של עו"ס שרית ארנפלד האחראית על תחום השיקום והנכויות באגף . 

חזון : לאפשר לאדם בעל צרכים מיוחדים לממש ולמצות את הפוטנציאל הגלום בו , להרחיב את יכולתו להשתלב בחברה הנורמטיבית היצרנית .

מטרה : מתן מענה תעסוקתי , ע"פ יכולות ורמת תיפקוד אישי , במטרה לשפר מיומנויות תעסוקתיות והתנהגותיות , הקניית הרגלי עבודה , יצירת רצף תעסוקתי שראשיתו במפעל המוגן ואחריתו בשוק הפתוח .

אוכלוסיית היעד : גיל עבודה 18-65 . אנשים עם נכות פיזית , נפשית , לוקים בפיגור קל – בינוני המוכרים בשרות למפגר וזקוקים לשרות שיקום