מחלקת התחבורה במועצה האזורית חבל-מודיעין ממונה  ואחראית על ניהול  מערך ההיסעים של כל התלמידים המתגוררים בתחום השיפוט שלה, לכל מוסדות החינוך והמסגרות השונות  בהלוך ובחזור לבתיהם, תוך דאגה לביטחונם ובטיחותם -  בכפוף לתקנות התעבורה והוראות משרד החינוך.

המחלקה שמה דגש:

על תקינות כלי הרכב/אוטובוסים , מיניבוסים וכיוצ"ב וביצוע אחזקה שוטפת.

הפעלת הנהגים באמצעות סידור עבודה התואם את תקנות התעבורה ומקיימת קשר שוטף בין הנהגים.

כמו-כן, מנהל/סדרן וקצין הבטיחות עורכים ביקורות פתע שוטפות ומחמירות לקבלני המשנה המועסקים על-ידי המחלקה  לפי מכרז.

מחלקת התחבורה מקיימת ריענונים והשתלמויות מקצועיות סדירות לנהגים בכל התחומים הקשורים לעבודה,  תוך דגש על התנהגות ותרבות דבור במהלך הנסיעה - כל התנהגות חריגה מכל צד נהגים או תלמידים מדווחת ומטופלת כראוי ומיידית עד כמה שניתן.

אנו שואפים ומשתדלים תמיד לפעול לפי אמות מידה ברורות ומחייבות תוך הענקת יחס אישי אדיב והוגן.

טבלת אנשי קשר - מחלקת תחבורה
שם תפקיד טלפון מייל
דניאל מדר מנהל מחלקת תחבורה 053-7719451 Dani@Modiin-Region.Muni.il
יוסי סעדה סדרן מחלקת תחבורה 050-7434824 YossiSaada@Modiin-Region.Muni.il
רמי מגרו קצין בטיחות 03-9722870 Rami@Modiin-Region.Muni.il
מירי רחמים מזכירת מחלקת תחבורה 03-9722870 Miri@Modiin-Region.Muni.il