טבלת אנשי קשר - מחלקת תחבורה
שם תפקיד טלפון מייל
דניאל מדר מנהל מחלקת תחבורה 053-7719451 יצירת קשר מקוונת
רמי מגרו קצין בטיחות 03-9722870 יצירת קשר מקוונת
מלכה עמירה מזכירת מחלקת תחבורה 03-9722870 יצירת קשר מקוונת

מחלקת הסעות תלמידים במועצה האזורית חבל-מודיעין ממונ  ואחראית על ניהול  מערך ההיסעים של כל התלמידים המתגוררים בתחום השיפוט שלה, לכל מוסדות החינוך והמסגרות השונות בהלוך ובחזור לבתיהם, תוך דאגה לביטחונם ובטיחותם -  בכפוף לתקנות התעבורה והוראות משרד החינוך.

המחלקה שמה דגש:

על תקינות כלי הרכב/אוטובוסים , מיניבוסים וכיוצ"ב וביצוע אחזקה שוטפת.

הפעלת הנהגים באמצעות סידור עבודה התואם את תקנות התעבורה ומקיימת קשר שוטף בין הנהגים.

כמו-כן, מנהל/סדרן וקצין הבטיחות עורכים ביקורות פתע שוטפות ומחמירות לקבלני המשנה המועסקים על-ידי המחלקה  לפי מכרז.

מחלקת התחבורה מקיימת ריענונים והשתלמויות מקצועיות סדירות לנהגים בכל התחומים הקשורים לעבודה,  תוך דגש על התנהגות ותרבות דבור במהלך הנסיעה - כל התנהגות חריגה מכל צד נהגים או תלמידים מדווחת ומטופלת כראוי ומיידית עד כמה שניתן.

אנו שואפים ומשתדלים תמיד לפעול לפי אמות מידה ברורות ומחייבות תוך הענקת יחס אישי אדיב והוגן.