טבלת אנשי קשר - מחלקת מי קולחין
שם תפקיד טלפון מייל
איתן אפג'ין מנהל המחלקה 03-9733847 יצירת קשר מקוונת

 

תפקידים

  • פינוי מי קולחין
  • אחזקה שוטפת של קווי הביוב בישובי המועצה.
  • אחזקת מכוני הביוב ומניעת גלישת מי השופכין לשטחים הפתוחים.
  • אחזקת הגנרטורים במכוני הביוב.
  • חיבור מבנים ציבוריים של המועצה למערכת הביוב.