מזכירויות ויו"ר ועדים מקומיים  - ישובי מ.א. חבל מודיעין

הישוב יו"ר  הוועד פלאפון טל' מזכירות פקס  מזכיר הישוב
אחיסמך לגאלי ניסים 053-9803327 08-9228652 08-9224275 תמם שלום 050-5318412
בארות יצחק גיל אמיר 050-7576397 03-9371888 03-9334991 שורי אמיר 050-6913804
בית נחמיה חן מרדכי 054-4442979 03-9791295 03-9791295 ענבל
בית עריף אריה בוטה 050-4007012 03-9711919 03-9730488 אילת בטלהיים 050-2792524 
בני עטרות בועז סנדלר 052-8368836 03-9711020 03-9721982 משה בסה 054-6864164
בן שמן - מושב איתי שחורי 054-4203853 08-9224869  08-9223654 ניסים אברהם 052-4242266
כרם בן שמן עוזי עומסי 054-6666046      
כ.נ בן שמן משה בן שושן - סמנכ"ל   08-9777101 08-9250075  
ברקת גדי מעטוף 050-8664220  08-9792269 08-9773082 כוכבית הלל 052-2955125,057-2207243
גבעת כח אייל ישמח 050-5278648 08-9721841 08-9733110 רויטל גבע 052-7474186
גמזו חנוך גולדשמידט 052-6052265 08-9285868 08-9285120 עידית בוהם 050-6928857
גנתון יצחק בכר 050-9755483 08-9228167 08-9230695 ניסים אברהם 052-4242266
חדיד עודד חבאני 052-6091311   08-9210028  
טירת יהודה יאיר הראל 054-6904963 08-9711129 08-9711129 מזל מיארה 052-3941195
כפר דניאל חיים מוריה 050-9920118 08-9287532 08-9164387 גילה שוחט 050-7707225
כפר נופך חיים סגל 054-2556738 08-9086614 08-9086614 אתי 050-7876678
כפר רות רואי אליהו 054-4464544 08-9767923 08-9767923 רמתי דביר 054-6666046
כפר טרומן קרול דנילוף 050-6292813 08-9711115 08-9792084/08-711820 רחל ציון  050-3925534
מבוא מודיעים אלנתן גולומב 054-7240028 08-8560568    
מזור דורון פרידמן 052-2578261 08-9328749 08-9327773 אתי 054-2470372
נחלים יעקב איז'ק 505326929 08-9336036 08-9336391/08-9341969 הדס סנאור
רינתיה ארוש אברהם 050-5425542 08-9322406 08-9335499 סיגל 052-8136677
שילת אורן פנצר 052-8611792 08-9761007 08-9761004 אילן קופרשטיין 050-5628618
לפיד עובד שטח 054-6120271 08-9763032/08-9760872 08-9763031 אורית חובב 050-9325000