מבנה ארגונימחלקת בטחון רשות הפיקוח והחנייה הווטרינריה מחלקת משאבי אנוש מחלקת רכש מחלקת מכרזים מחלקת שכר מחלקת פרסום ומדיה אגף חברה וקהילה מחלקת קהילה מחלקת פרט תחום ותיקים אגף חינוך מחלקת בתי הספר מחלקת גני ילדים מחלקת תחבורה שירות פסיכולוגי חינוכי היחידה לקידום נוער אגף הנדסה מחלקת פרוייקטים מחלקת פיקוח ואכיפה אגף הכספים מחלקת גבייה הנהלת חשבונות אגף מוניציפאלי מחלקת תחזוקה מחלקת קולחין מחלקת תברואה מבקר המועצה תאגידים ועמותות מעגלים החברה הכלכלית המועצה הדתית עמותת התיירות העמותה לגיל הרך העמותה לחבר הוותיק תושבים למען תושבים מנכ תחום מתנדבים שיוויון מגדרי