שמעון סוסן
שמעון סוסן : ראש המועצה
קבלת קהל: 15:30-08:30
מזכירת האגף: אסנת אשואל
טלפון: 03-9722899
פקס: 03-9722822
דוא"ל: osnat@modiin-region.muni.il