אודות:

 • מעקב אחר ביצוע החלטות ראש הרשות ומליאת המועצה.

 • ליווי מנהלי מחלקות בהכנת תוכניות עבודה רב שנתיות ושנתיות, בהתאם לתוכניות הפעולה של ראש הרשות והמועצה.

 • בניית ספר נכסים של הרשות – ובניית מאגר נתוני נכסים מעודכן וממוחשב.

 • כינוס ישיבות המליאה וההנהלה והכנת הנושאים לדיון.

 • אחריות על מנגנון המועצה וניהול כוח אדם – קביעת תנאי שכר, מיפוי

 • צרכי הדרכה ושיפור ביצועים – פיתוח והכשרת כלל העובדים ע"י מערך.

 • השתלמויות וההדרכה.

 • ניהול התחום המשפטי: תביעות, הסכמים ריכוז כל הנושאים הדורשים ייעוץ משפטי.

 • אחריות על מינהל תקין: אחראית על גיבוש נהלים ודפוסי עבודה בתחומי האתיקה והמינהל התקין.

 • אחריות על קביעת נהלים חדשים, רענון נהלים קיימים התנהלות המועצה בנוהל ומנהל תקינים.

 • חוקי עזר למועצה: טיפול בחוקי עזר חדשים, רענון חוקי עזר קיימים.

 • ארגון תכנון וביצוע של כל תהליכי הרכש והלוגיסטיקה במועצה.

 • טיפול בבעיות ופניות שאין להן כתובת ברורה בקרב המועצה.

 • אחריות על חוק חופש המידע.

 • אחריות על נהלי הרכש ועל התנהלות הרכש במועצה.

 • אחריות על תחום המחשוב ואתר האינטרנט של המועצה.

 • אחריות על המכרזים ברשות, על תהליכי המכרז. קיום תהליכים עפ"י הנחיות משרד הפנים בליווי היועץ המשפטי.

 • ארגון הבחירות המוניציפאליות ברשות.

אנשי קשר: 

יוסי אלימלך
יוסי אלימלך:מנכ"ל המועצה
קבלת קהל: 08:30-15:30
מזכירת האגף: פנינה מפעי
טלפון: 03-9722805
פקס: 03-9722815
דוא"ל: pnina@modiin-region.muni.il