מוסד חינוכי וכפר נוער בשפלה, כ- 4 ק"מ ממזרח ללוד. מקור השם מן הפסוק "כרם היה
לידידי בקרן בן – שמן" (ישעיהו ה', א').

מיסודו של בית ספר חקלאי "קריית ספר", שהוקם ב- 1906 ביוזמתו של איש ביל"ו ישראל בלקינד לחינוכם של יתומי הפרעות ברוסיה.

בית – הספר נסגר כעבור שנה. ב- 1909 שימש כמחנה עבודה לנוטעי "יער הרצל". המקום נטש במלחמת העולם הראשונה ונטש שוב בשנים 1922-1926.

ב- 1927 הוקם בו כפר הנוער הקיים עד היום.

במלחמת העצמאות היה המקום נתון במצור, שהוסר במבצע "דני", עם כיבושה של לוד.

המוסד החינוכי כולל בית – ספר יסודי ובית ספר תיכון כפרי שש – שנתי עם פנימיות.

טל' מזכירות: 08-9777111

לאתר כפר הנוער