"יום מעשים טובים"

מהווה יום שיא לפעילות מתמשכת של עשיית טוב,

פעילות המתקיימת ברשות לאורך כל השנה ומקדמת את הקשר הקהילתי, מגדילה ערבות הדדית ומרחיבה מעגלי התנדבות.

יום זה הינו פרויקט הדגל של עמותת "רוח טובה" המחברת לאורך השנה בין יחידים וקבוצות המבקשים להתנדב לבין רשויות, עמותות וארגונים הזקוקים למתנדבים.

 "השנה "יום מעשים טובים 

 יתקיים ביום שלישי, כ"ו באדר ב', 29/3/2021

יום מעשים טובים 2022

עמותת רוח טובה ויחידת ההתנדבות,

מזמינים אתכם להגיש הצעות לפרויקטים,

אותם תרצו להוציא אל הפועל ביום מעשים טובים

 

אילו סוגי פרויקטים ניתן לבצע?

 

 

פרויקט חד פעמי - פרויקט המתחיל ומסתיים ביום מעשים טובים

 

פרויקט תהליכי הכולל פעילות ייחודית ביום מעשים טובים– פרויקט הכולל מספר מפגשים לאורך השנה, מקדם עשייה קהילתית-חברתית סביב נושא משותף
יום מעשים טובים בחבל מודיעין

 

 

יום מעשים טובים  במועצה
עקרונות מנחים לפעילויות 
 
פרויקטים בעלי אופי קהילתי, המקדמים ערכם של התנדבות ערבות הדדית והמאפשרים לכל אחד.ת להתנדב פרויקטם תהליכים הכולים עילות ייחודית ביום מעשים טובים

יש להגיש את הבקשה עד 22/12

טופס הצעה לפרויקט | יום מעשים טובים

סוג הפרויקט
סוג הפרויקט (חובה) שדה חובה

הבהרה: עמותת רוח טובה והרשות אינן מתחייבות להעניק לפרויקט סיוע תקציבי. כל בקשה לסיוע תקציבי תבחן בהתאם לעקרונות המנחים ולתכנית הרשות הכוללת.

הסיוע התקציבי המבוקש יתייחס לפעילות הייחודית ביום מעשים טובים בלבד.