מוקד המועצה 3106*

משטרת ישראל

100

משטרת ישראל

מגן דוד אדום

101

מגן דוד אדום

כיבוי אש

102

כיבוי אש

חברת חשמל

103

חברת חשמל

פיקוד העורף

104

מוקד פיקוד העורף