ג'קי להב  גזבר
איילת כהן

מנכ"לית

עו"ד חן סומך  יועמ"ש