ג'קי להב  גזבר
יוסי אלימלך  מנכ"ל
עו"ד חן סומך  יועמ"ש