שם החבר ישוב
אלי בנצקי –יו"ר נחלים
אהרון גל בארות יצחק
שי ספקטור כפר רות     
דניאל דדון נופך