שם החבר

ישוב

דב עפרון   -  יו"ר

שילת

עוזי עומסי

בן שמן

סימון שייביץ

לפיד

גיא פישלר

גנתון

ירח חג'בי

בית עריף

דביר הרמתי

כרם בן שמן

אייל ישמח

גבעת כח

אבי נדב

גבעת כח

יניר עוזי

כפר רות