להקמת ממ"ד – בניה קונבנציונלית

 1. הקמת ממ"ד דורשת הגשת בקשה להיתר על פי דין.
 2. הבקשה צריכה להיות מוגשת על רקע מפת מדידה מעודכנת שנה אחרונה
  (ייתכנו גמישויות לעניין מועד מפת המדידה –כל מקרה לגופו)
 3. הבקשה תובא לדיון בוועדת רישוי של הוועדה ובמידה ותאושר, תהיה כפופה לאישור הג"א, חישובים סטטיים
  והצהרת מהנדס והתקשרות עם מכון תקנים לעניין הבטון.
 4. במידה ושטח הממ"ד לא עולה על 20 מ"ר ברוטו (על פי הנחיות הג"א)

אין צורך בחתימת רמ"י בהתאם להחלטה מס' 1308 מתאריך 31/12/13 של רשות מקרקעי ישראל.

לבירורים: 03-9722887

להקמת ממ"מ (מרחב מוגן מוסדי) וממ"ד יביל

מה חייבים לדעת המגישים בקשה להיתר להצבת (ממ"מ) ממ"ד ( מרחב מוגן) יביל.

לפני הצבת מרחב מוגן יביל מחובתכם לבדוק את הדברים הבאים:

 1. יש לבחון סוג המרחב המוגן וגודלו על פי הצרכים האמיתיים.
 2. חובה לבחון מיקום הצבתו על פי תקנות פיקוד העורף וחוק התכנון והבניה.
 3. יש להגיש בקשה להיתר המבוססת על מפת מדידה תקפה ( עד 6 חודשים ).
 4. ניתן להגיש בקשה להקמת/הצבת מרחב מוגן בודד שלא משוייך למבנה (מבנים). הבקשה הנ"ל חייבת להתייחס למצב במקרקעין ביחד למבנים הקיימים (מרחקים).
 5. לבקשה נא לצרף אישור בתוקף של יצרן ושל פיקוד העורף בהתייחס לסוג וגודל המרחבים המוגנים המאושרים ליצור והצבה על ידי המפעל הנ"ל.
 6. מומלץ לקבל אישור ( או פטור) ממהנדס אזורי של פיקוד העורף על הבקשה להיתר לפני הגשה לועדה לתכנון ולבניה חבל מודיעין. בבקשה להיתר נא לציין במהות הבקשה לאיזה מבנים משויך המרחב המוגן (הבקשה תאושר רק למבנים עם היתר או היתכנות סטטוטורית לקבלת היתר)
 7. כל בקשה להיתר תלווה על ידי מורשה .. ( אדריכל / מהנדס/ הנדסאי) .
 8. היתר להצבת מרחב מוגן מוצע יכלול רק מרחב מוגן מוצע ולא יהווה היתר למבנים , תוספות שבנויות ללא היתר ו/ או בסתירה מהיתר.
 9. יונפק טופס 4 למרחב מוגן מוצע בודד בלבד ללא התייחסות ו/או שייכות למבנים אחרים. חיבור למערכת חשמל יש לבצע על בסיס חיבור חוקי הקיים על פי הנחיית חברת החשמל וחוק החשמל.
 10. אחרי ביצוע הצבת מרחב מוגן וסיום כל העבודות יש לקבל :
  1. אישור מדידה " AS MADE" ,ממודד מוסמך על מקומו
  2. להזמין בדיקת פיקוח של מפקח הועדה לבדיקה .
  3. בדיקת מפקח הוועדה תכלול: בדיקת אישור על אטימות המבנה נגד גזים , התקנת מסנן , אישור תקינות כלהאביזרים במרחב המוגן, אישור קונסטרוקטור.
  4. בסיום כל הבדיקות המבקש מקבל טופס איכלוס 5 הטופס הנ"ל לא מאפשר חיבור נפרד למבנה של מערכות (חשמל, מים, ביוב).

תינתן עדיפות לבקשות להיתר לממ"ד והן תטופלנה במיידי מרגע הגשתם לוועדה