משה מעטוף
משה מעטוף : ראש המועצה הדתית
קבלת קהל: 08:00-16:00
עוזר ראש המועצה הדתית: אורי צמח
טלפון: 03-9722806
פקס: 03-9728903
דוא"ל: md@modiin-region.muni.il