מידע סטטיסטי

  • מס' תושבים (2019) : כ 24,000
  • מספר ישובים: 24
  • שטח שיפוט: 127,000 דונם
  • דירוג למס: 7
  • תקציב שנתי: כ 190 מליון ש"ח
  • מס' ילדי גן: כ 1500 תלמידים 
  • מס' ילדים בי"ס יסודי : 2200 
  • מס' תלמידי חטיבה ותיכון (כולל ב"ס מישרים) : 1150 
  • תלמידים במוס"ח: 2000 

מפה חבל מודיעין