דניאל מימוני
דניאל מימוני: מנהל האגף
קבלת קהל: 15:30-08:30
מזכירת האגף: סיגל אליהו
טלפון: 03-9722847
פקס: 03-9722855
דוא"ל: SigalE@Modiin-Region.Muni.il
 
האגף פועל לקידום מתן השירות "עם הפנים לתושב" ברמה מקצועית ואדיבה ביותר, תוך שימת דגש על רמת תחזוקה גבוהה בכל המתקנים שבאחריות המועצה וטיפול מהיר בפניות הציבור המתקבלות ממוקד המועצה 3106*.
להעניק שרותי ביטחון, תברואה ואיכות הסביבה, ברמה גבוהה ולשביעות רצון התושבים.

משימתו הראשית של האגף המוניציפאלי הינה להביא להפעלתן האופטימאלית של המערכות השונות במועצה, תוך שילוב בין היעדים של איכות וחיסכון.
האגף המוניציפאלי מרכז תחתיו את המחלקות הבאות: תחזוקה, ביטחון, מי קולחין, ניהול פרויקטים, תברואה, וטרינריה, רישוי עסקים והיחידה הסביבתית.
 

תחומי פעילות האגף:

  • שיפור פני המועצה ,אחזקת כבישים , אחזקת תאורת רחובות ,תחזוקה ופיתוח של מוסדות החינוך.אחזקת מתקנים וטיפול במגרשי המשחקים , הדברה וריסוס נגד מזיקים.
  • שיפור מתמיד של רמת הביטחון במוסדות המועצה וביישוביה, תוך שיתוף פעולה עם המשטרה, צה"ל, מד"א וכיבוי אש.
  • טיפול בקריאות מוקד המועצה 3106 * .(להוסיף קישור) בזריזות וביעילות מירבית.
  • שיפור איכות החיים והסביבה .בדיקת מי השתייה,איסוף אשפה וגזם, הדברה נגד מזיקים.
  • הפעלה ובקרה ממוחשבת ומתקדמת של תחנות שאיבת הביוב. תחזוקת מערכות ביוב בישובים.
  • פיקוח על קבלני הביצוע בישובים הממומנים ע"י המועצה.
  • ביקורים וסיורים בתחומי השיפוט של המועצה ,בישובים ובשטחים הפתוחים.
  • פיתוח וקידום פרויקטים חדשים בישובי המועצה.
  • טיפול בתחום רישוי עסקים והנחיית בעלי העסק על פי דרישות משרדי הממשלה הרלוונטים.
  • קידום איכות הסביבה, מיחזור תוך הבטחת תנאי תברואה הולמים.