מס' המכרז פרסום תיאור התפקיד מועד אחרון להגשה
20/2020 חשב/ת שכר ואחראי/ת נושא מורים 16/07/2020
19/2020 אחראי GIS 16/07/2020

עבור לארכיון מכרזי כח אדם