מס' המכרז פרסום תיאור התפקיד מועד אחרון להגשה
13/2020 מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד סייר ביטחון 27/02/2020
12/2020 מנהל/ת מחלקת חינוך מיוחד וטיפול בפרט 27/02/2020
10/2020 קצין בטיחות -100% משרה 26/02/2020
11/2020 אחראי תחום היסעים, סדרן ונהג מחליף 25/02/2020

עבור לארכיון מכרזי כח אדם