הגשת מועמדות

מס' המכרז פרסום תיאור התפקיד מועד אחרון להגשה
סייע/ת צמוד/ה ומשלב/ת בבתי הספר בכיתות א'-יב' לתלמידי/ות חבל מודיעין 30/11/-0001
רכז/ת קהילה 30/11/-0001

עבור לארכיון מכרזי כח אדם