החל מיום א', 27/3/2022, יחולו שינויים בקווי 500,506, כדלקמן:

  • שינוי לו"ז בקו 500,506 בימי א'-ה'.
  • שינוי מסלול בקו 500.
    במסגרת השינוי יתווסף לקו מקטע הרחובות חסן ערפה/בגין/הרכבת, בשני הכיוונים.


להלן רשימת התחנות שמבוטלות:

תחנה מספר 20004- תחנת המסגר/יד חרוצים , בקו 500 משוהם לת"א.

תחנה מספר 22947- תחנת המסגר/יד חרוצים , בקו 500 מתל אביב לשוהם.


להלן רשימת התחנות החדשות:

תחנה מספר 20139- תחנת המסגר/1185, בקו 500 משוהם לת"א.

תחנה מספר 20160- תחנת הרכבת/המסגר, בקו 500משוהם לת"א.

תחנה מספר 21244- תחנת דרך מנחם בגין/הרכבת, בקו  500 משוהם לת"א.

תחנה מספר 21342- תחנת הרכבת/בני ברק, בקו 500 מת"א לשוהם.

תחנה מספר 22986- תחנת הרכבת/סלומון, בקו 500משוהם לת"א.

תחנה מספר 25141- תחנת דרך מנחם בגין/נחמני, בקו 500 מת"א לשוהם.

תחנה מספר 27117- תחנת הרכבת/סלומון, בקו 500 מת"א לשוהם.