ברצוננו להודיע שהחל מיום חמישי 18/11 יתקיימו חיסוני כלבים בין השעות 08:00-10:00

במתחם המועצה.

תודה על שיתוף הפעולה

המחלקה הווטרינרית

חיסוני כלבים יתקיימו באתר המועצה בין השעות שמונה לעשר בבוקר כל יום חמישי