מועצה אזורית חבל מודיעין מבקשת לקבל הצעות של מועמדים תושבי המועצה המעוניינים לכהן כנציגי ציבור בוועדת בחינה למכרזי כוח אדם ברשות.

ביום 1.5.21 נכנסו לתוקף תקנות חדשות לקבלת עובדים ברשויות המקומיות, אשר מטרתן היא הגברת השקיפות ויצירת הסדר אחיד בתהליכי קבלת עובדים במועצות ובעיריות. נציג ציבור הוא בעל זכות הצבעה בוועדות בחינה לבחירת עובדי המועצה ותפקידו לקחת חלק בראיונות, התרשמות מהמועמדים וסיוע בבחירת המועמד הראוי ביותר.

קול קורא ועדת בחינה למכרזי כוח אדם.pdf

לפרטים

לשאלון