תושבים יקרים,

לפניכם חוברת תוכניות עבודה 2018
בשקיפות לתושב

לחוברת הדיגיטלית