אחת ל-7 שבועות לערך, תוצב העגלה באחד מהישובים באשכול,
אחת ל-5 חודשים תוצב העגלה בכל ישוב.

לו"ז הצבת העגלה