חקלאים תושבי החבל שימו לב!

המשרד להגנת הסביבה יוצא במבצע ארצי לאיסוף ולפינוי של פסולת חומרי הדברה. המבצע במימון מלא של המשרד להגנת הסביבה והוא מתקיים בסיוע מרכז המועצות האזוריות.

פסולת תכשירי הדברה המגיעה לסביבה עלולה להזיק לאדם, לזהם קרקע ומקורות מים. מצבורים של פסולת חומרי הדברה עלולים להידלק ולגרום לאירוע חומרים מסוכנים שבו ייפלטו לאוויר חומרים רעילים. פסולת תכשירי הדברה המושלכת ברשות הרבים גם עלולה להרעיל חיות בר ולגרום נזק חמור למערכת האקולוגית.

המבצע כולל איסוף ופינוי של פסולת חומרי הדברה, שאריות שפג תוקפן, חומרים שיצאו משימוש וחומרים באריזות פגומות.

פרטים, הנחיות ורישום באתר המשרד להגנת הסביבה >> לינק להנחיות

קובץ פרסום כולל קישור