החל מיום ראשון 22/11/2020 יופעל קו חדש! קו 9  

קו סיבובי מטרמינל 3 בנתב"ג למחנה בן עמי וחזרה לטרמינל 3 בנתב"ג. במקביל, ישונה מסלול הקווים 5, 5א והם יפעלו במתכונת הרגילה כקווים דו-כיווניים מטרמינל 3 בנתב"ג עד לקריית שדה התעופה/ מקריית שדה התעופה לטרמינל 3 בנתב"ג (קו 5א ייכנס לאזור התמך בנתב"ג) ולא ימשיכו למחנה בן עמי.
 

קו חדש! קו 9 מטרמינל 3 בנתב"ג למחנה בן עמי וחזרה לטרמינל 3 בנתב"ג (מחליף את קו 5 כקו שמגיע למחנה בן עמי):

ייצא מטרמינל 3 בנתב"ג (תחנה 35275), ייסע על פי מסלול ותחנות קו 5 (במתכונתו הקודמת) עד שער מחנה בן עמי, ימשיך וייכנס לתוך המחנה עד לתחנת המוצא הישנה, יחזור אל שער המחנה וימשיך על פי המסלול ותחנות קו 5 (במתכונתו הקודמת) עד טרמינל 3 בנתב"ג.קו 5 מטרמינל 3 בנתב"ג לקריית שדה התעופה וקו 5א מטרמינל 3 בנתב"ג (דרך אזור התמך בנתב"ג) לקריית שדה התעופה:

ייסעו על פי המסלולים הקיימים עד לקריית שדה התעופה, יסיימו את מסלול נסיעתם בתחנת גולן/ נגב (תחנה 37680) ולא ימשיכו למחנה בן עמי.


קו 5 מקריית שדה התעופה לטרמינל 3 בנתב"ג וקו 5א מקריית שדה התעופה (דרך אזור התמך בנתב"ג) לטרמינל 3 בנתב"ג:

ייצאו מקריית שדה התעופה (תחנה מוצא: גולן/ נגב – תחנה 37680) וימשיכו על פי המסלולים הקיימים לטרמינל 3 בנתב"ג ולא יגיעו למחנה בן עמי.