תושבי חבל מודיעין שימו לב

לרשותכם עומדת לשכת רשות אוכלוסין מרווחת במודיעין עלית

בלשכה ניתנים שירותים במגוון נושאים: מרשם, דרכונים ועוד.

ניתו לזמן תור באתר, באפליקציה או בטלפון 3450*

לפרטים נוספים: www.piba.gov.il

פרסום מונגש לשכת רשות האוכלוסין