רשות הפיקוח והאכיפה  | שוטטות חיות בר בשטחים הציבוריים ובמשקים


לכל מאן דבעי,


הנדון: קריאות בגין שוטטות חיות בר


תושבים יקרים שלום רב ,
באחרונה מתקבלות במוקד המועצה קריאות רבות בגין שוטטות חיות בר בשטחים הציבוריים ובמשקים.
כידוע, יישובי המועצה מצויים בלב שטחים ירוקים אשר, מטבע הדברים, מהווים בית גידול למגוון בעלי חיים.


נבקש להביא לידיעתם כי תפיסת חיות בר אסורה בהתאם לחוק להגנת חיות הבר, התשט"ו - 1955.
מלבד מקרים של חשד למחלת כלבת המטופלים על ידי הווטרינר הרשותי.


בברכה,
רשות הפיקוח והאכיפה.