הפעלת אתר המועצה נתמכת ע"י המשרד לשיוויון חברתי. 

בברכה, 
מ.א. חבל מודיעין