בהמשך להודעה שיש להרתיח מים בישובים כפר טרומן וכפר רות, בתאריך 6.11.18 נדגמו ע"י המועצה מי השתייה בישוב, לצורך בדיקה חוזרת במעבדה.
תוצאת הבדיקות הבקטריאליות, שהתקבלו היום, נמצאו תקינות.
בהתאם לזאת ניתן לבטל את ההודעה על הרתחת מי השתייה

בברכה, מחלקת תברואה