בשבועות הקרובים המועצה מתחילה לבצע עבודות איתור תשתיות בישובי החבל.

בשלב הראשון מדובר על ביצוע במושבים רינתיה מזור ונחלים.

העבודה תתבצע באמצעות רכב של חברת אופק המאובזר במערכת הנדרשת .

הרכב הנ"ל יסתובב בישובים בשעות הרגילות לצורך סריקת השטח והתשתיות הקיימות בין היתר יתבצע צילום תלת מימד ברחבי הישוב .

לאור המצב אנו מתנצלים על ההפרעות ו/ או השיבושים בתנועה ברחוב בזמן ביצוע הצילומים .

מובהר כי הצילומים אינם קשורים לאיתור חריגות בניה ו/ או עבירות מסוג כלשהו.

רכב סריקת השטח והתשתיות